14 mars 2013, 19:42

Globaloppvarming fører til naturkatastrofer

Globaloppvarming fører til naturkatastrofer

De nærmeste tiår vil globale klimaendringer føre til videre vekst av antallet storstilte naturkatastrofer, deriblant branner og oversvømmelser, varsler det russiske krisedepartementets senter «Antistikhija» («Antielementene»).

Ved å forene seg med en varig økonomisk krise og resesjon av verdens økonomi forverrer dette risikoer og målestokk av potensielle sosiale og økonomiske tap, erklærer Russlands krisedepartement.

  •  
    og del med